Condiții Contractuale Generale

Descarca

Contract de Servicii Digitale AxFina

Condiții Contractuale Generale

I. PREVEDERI INTRODUCTIVE

Axfina Romania SRL, cu sediul social în București, Calea Văcărești nr.391, etaj 2, unitatea 01.C.15, sector 4, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/15826/2021, având cod unic de înregistrare 44897030, societate activând în domeniul recuperării și managementului creanțelor, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, conform adresei nr. 7662/08.10.2021 emisă de autoritatea anterior menționată (denumită în continuare: AxFina RO), este autorizată să furnizeze către persoane fizice rezidente pe teritoriul României și în străinătate, care au achiziționat servicii de la persoane juridice române, denumite în continuare: Client, servicii de gestionare a datoriilor.

Definiții

Cont digital, canal de comunicare online

O interfață online, un spațiu digital al Clientului, care este creat automat la încheierea contractului de servicii digitale AxFina și este utilizat pentru comunicarea electronică între Client și AxFina RO în cadrul Serviciului web și al Aplicației mobile AxFina, precum și pentru a oferi posibilitatea Clientului să acceseze documentele digitalizate privind obligațiile sale de plată, stocate electronic de AxFina RO.

Odată cu încheierea Contractului digital AxFina, Clientul are automat acces la Contul său digital, prin intermediul căruia poate comunica digital cu AxFina RO și poate accesa documentele digitale legate de contractele/datoriile sale.

AxFina RO poate afișa mesaje de informare, notificări, oferte personalizate în Contul digital al Clientului.

La încetarea Contractului digital AxFina, accesul Clientului la Contul digital va înceta în mod automat, fără nici o altă informare din partea Axfina RO.

Contract digital/Contract digital AxFina

În cadrul acestor Condiții Contractuale Generale, „Contractul digital” înseamnă prezentul contract de servicii digitale AxFina, încheiat în vederea utilizării serviciilor digitale AxFina. Contractul digital este legat de o anumită persoană fizică. Prin urmare o persoană fizică poate dispune doar de un singur Contract digital, asociat Contului său digital.

Servicii digitale/Servicii digitale AxFina

a/ Serviciul web AxFina

b/ Aplicația mobilă AxFina

Serviciul web și Aplicația mobilă AxFina sunt tratate în mod implicit de către AxFina RO ca un canal de comunicare online (spațiu electronic pentru Clienți). Gama de tranzacții care pot fi efectuate prin intermediul serviciilor digitale este publicată de AxFina RO în Informarea privind serviciile digitale accesibile pe site-ul https://app.axfina.com/ în aplicația mobilă AxFina.

Serviciul web AxFina

Serviciile digitale AxFina, disponibile pe site-ul web https://app.axfina.com/, care sunt utilizat de către Client pentru a efectua tranzacții, a solicita informații contractuale și a comunica cu AxFina RO prin intermediul internetului. Lista serviciilor digitale AxFina și a tarifelor aferente acestora se regăsește în Informarea privind serviciile digitale accesibile în aplicația mobilă AxFina sau pe site-ul web https://app.axfina.com/ , putând fi, totodată, obținută prin intermediul Serviciului Clienți al AxFina RO.

Aplicația Mobilă/Aplicația Mobilă AxFina

Aplicația mobilă AxFina este serviciul digital al AxFina RO accesibil pe telefonul mobil, cu ajutorul căreia Clientul poate primi mesaje automate de la AxFina RO, generate prin Aplicația mobilă, privind contractele înregistrate, debitele, creditele, tranzacțiile cu cardul legate de acestea și evenimentele care vor opera în viitor. AxFina RO asigură înregistrarea pentru serviciul de aplicație mobilă pentru clienții cu Contract digital. Clientul se poate înregistra în Aplicația mobilă descărcată pe dispozitivul mobil adecvat.

Parola secretă

Parola secretă este un șir alfanumeric, format din cel puțin 8 caractere, comunicat la înregistrarea în Serviciul web AxFina sau Aplicația mobilă AxFina, și care, împreună cu Codul de identificare, servește la identificarea univocă a Clientului atunci când utilizează Serviciul web și/sau Aplicația mobilă. Parola secretă este furnizată de către Client în momentul semnării Contractului digital, ca parte a procesului de înregistrare, poate fi utilizată cu orice funcționalitate și poate fi modificată ulterior, sub rezerva respectării condițiilor tehnice publicate pe site-ul AxFina RO. Clientul are obligația de a nu dezvălui nimănui parola secretă.

Cod de identificare

Adresa de e-mail unică, cu folosință personală, furnizată de Client în cadrul procesului de înregistrare, la semnarea Contractului digital, care servește la identificarea Clientului drept client al AxFina RO, în contextul Contractului digital. O adresă de e-mail poate fi corelată unui singur Contract digital. În cazul în care adresa de e-mail este deja utilizată, aceasta nu poate fi folosită la inițierea unei noi înregistrări.

Notificare pe aplicația mobilă (push)

Un mesaj automat, generat de sistemul informatic al AxFina RO, în cazurile și la intervalele specificate în aceste Condiții Contractuale Generale, și care este trimis sub forma unui mesaj de aplicație către dispozitivele mobile înregistrate de Client în Aplicația mobilă. AxFina RO poate trimite mesaje în scop de marketing, sub formă de mesaje Push numai cu acordul expres, liber exprimat, în acest sens de către Client.

Parolă temporară

Înregistrarea în scopul beneficierii de serviciile digitale prin intermediul Aplicației mobile necesită un cod din 6 cifre – trimis de AxFina RO la numărul de telefon furnizat de cealaltă parte contractantă - care identifică în mod unic și exclusiv partea contractantă în timpul primei autentificări în Aplicația mobilă și care poate varia de la o înregistrare la alta.

SMS (Short Message Service)

Un serviciu furnizat de furnizorul de servicii de telecomunicații, care permite transmiterea de șiruri alfanumerice de până la 160 de caractere către un telefon mobil.

Operator de plată electronică cu card

O companie care efectuează tranzacții de plată cu carduri, în baza unui contract cu AxFina RO, care facilitează tranzacții online de plată cu cardul (transferuri, plăți) prin intermediul site-ului pe care îl operează. Numele, sediul, datele de contact și linkul de accesare al operatorului se regăsesc pe pagina web https://app.axfina.com/, respectiv în informațiile privind gestionarea datelor. Utilizarea serviciilor furnizate de către operatorul de servicii de plată electronică cu cardul și furnizarea datelor necesare despre Client se bazează pe decizia liber exprimată a Clientului care utilizează serviciul. În cazul datelor furnizate de Client în cursul utilizării serviciului se aplică politica de gestionare a datelor a operatorului de servicii de plată electronică cu cardul, care este disponibilă pe site-ul web al operatorului și pe https://app.axfina.com/. AxFina RO nu stochează, prelucrează sau transmite unei terțe persoane datele cardului și/sau alte date legate de plata electronică ale Clientului. Tipurile de date ale Clienților, care vor fi transferate către operatorul de servicii de plată electronică cu cardul în cursul fiecărei tranzacții, împreună cu o descriere a scopului și a temeiului juridic al prelucrării, sunt menționate în Nota de informare privind confidențialitatea datelor, disponibilă pe https://app.axfina.com/.

Client

Persoana fizică semnatară a Contractului digital AxFina, care îndeplinește condițiile stabilite în prezentele Condiții Contractuale Generale.

II. DISPOZIȚII GENERALE

Condiții Contractuale Generale

Prezentele condiții contractuale care trebuie acceptate de persoana fizică care dorește să dobândească calitatea de Client al AxFina RO.

Serviciile oferite în cadrul Contractului digital AxFina pot fi solicitate, odată cu semnarea contractului, de către un Client, persoană fizică, care dispune de un contract de servicii (ex. servicii de finanțare etc.) încheiat cu un furnizor terț, administrat de AxFina RO și care îndeplinește următoarele condiții contractuale:

a/ Este debitorul din contractul la care fac referire datele furnizate de Client în procesul de înregistrare în Aplicația mobilă/Serviciul web.

b/ Furnizează o adresă de e-mail și un număr de telefon unice, pentru identificare în procedura de înregistrare, în vederea semnării Contractului digital.

Încheierea Contractului digital

Persoana fizică, care îndeplinește Condițiile Contractuale Generale, poate solicita Contractul digital AxFina, prin platforma special creată pe site-ul https://app.axfina.com/, precum și prin meniurile din Aplicația Mobilă descărcată din Google Play și App Store.

Pentru a demara procedura de înregistrare, persoana fizică va menționa numele țării sale de origine, numele complet (nume și prenume), numărul actului de identitate, adresa de e-mail personală, numărul de telefon și “Numărul Contului” (Numărul Contului este un număr unic de identificare atribuit fiecărui caz de către creditor, pentru identificarea datoriei Clientului). În cursul procedurii de înregistrare, solicitantul trebuie să accepte Condițiile Contractuale Generale din Contractul digital AxFina și să confirme faptul că a citit și a înțeles Nota de informare privind confidențialitatea datelor și Informarea privind serviciile digitale accesibile pe site-ul https://app.axfina.com/ / în Aplicația Mobilă AxFina. În lipsa acestora, procedura de înregistrare nu poate continua.

AxFina RO asigură, în cadrul procedurii de înregistrare, și posibilitatea acordării de către viitorul Client a unei Declarații - consimțământ cu privire la primirea de informări de marketing. Declarația nu constituie o condiție pentru semnarea Contractului digital AxFina, astfel încât procedura de înregistrare poate fi continuată și fără acest consimțământ.

Dacă datele de identificare furnizate sunt corecte, AxFina RO va trimite, prin SMS, o parolă temporară, la numărul de telefon menționat de Client, care va fi salvată în Aplicația Mobilă/pe site-ul https://app.axfina.com/.

După introducerea parolei temporare, Clientul va furniza parola secretă pentru Contractul digital AxFina, care conține cel puțin 8 caractere și care poate conține caractere alfanumerice și caractere speciale deopotrivă.

După introducerea parolei secrete, aplicația va trimite, la adresa de e-mail personală furnizată de Client, un e-mail de confirmare pentru confirmarea parolei și finalizarea procedurii de înregistrare. Clientul își va confirma înregistrarea prin accesarea link-ului primit în e-mailul de confirmare. Serviciile digitale AxFina nu pot fi accesate fără confirmarea înregistrării.

Adresa unică de e-mail furnizată de Client în procesul de înregistrare va fi utilizată de AxFina RO pentru a contacta Clientul după încheierea Contractului digital și pentru a identifica Clientul în contextul Contractului digital și, în cazul exprimării consimțământului de către Client, pentru a trimite materiale de marketing personalizate.

După confirmarea finalizării cu succes a înregistrării, Clientului i se va cere să indice canalul de comunicare preferat prin care AxFina RO îi poate trimite mesaje de marketing, sub rezerva exprimării consimțământului de către Client în acest sens. Clientul poate alege mesaje SMS sau mesaje prin e-mail.

Clientul este de acord ca AxFina RO să plaseze în Aplicația Mobilă și în Serviciul web (în spațiul digital al Clientului), într-un punct de meniu separat, anunțuri și informări de marketing și, în cazul în care Clientul a aprobat în cursul înregistrării, să trimită mesaje de marketing prin sms, e-mail sau alte canale de comunicare.

În urma înregistrării cu succes a datelor necesare încheierii Contractului digital AxFina, vor apărea pe platforma de utilizator a Clientului datoriile înregistrate în baza contractelor administrate de AxFina RO, iar detaliile acestora le poate accesa prin apăsarea butonului „Detalii”. Acceptarea Condițiilor Contractuale Generale, confirmarea luării la cunoștință de prevederile Informării privind serviciile digitale accesibile pe site-ul https://app.axfina.com//Aplicația Mobilă AxFina, confirmarea luării la cunoștință de prevederile Notei de informare privind confidențialitatea datelor și înregistrarea cu succes în Aplicația mobilă AxFina constituie o declarație legală privind încheierea Contractului digital AxFina.               

Axfina RO stochează digital declarațiile legale ale Clientului, înțelegând că acesta a semnat Contractul digital, iar astfel Contractul digital dintre cele două părți intră în vigoare la data acceptării Condițiilor Contractuale Generale și a luării la cunoștință de celelalte documente menționate în alineatul precedent de către Client.

Modificarea Contractului digital

Modificarea adresei de e-mail

Clientul nu are posibilitatea de a schimba adresa de e-mail înregistrată ca dată de identificare pentru Contractul digital AxFina. O altă adresă de e-mail poate fi înregistrată după anularea Contractului digital AxFina în vigoare, în cadrul unei noi înregistrări.

Modificarea numărului de telefon mobil

Numărul de telefon mobil indicat ca dată de identificare și preluat în cursul procesului de înregistrare pentru Contractul digital AxFina poate fi modificat prin intermediul Serviciului Clienți al Axfina RO. Având în vedere că un număr de telefon mobil este asociat unui singur Contract digital AxFina, o condiție a modificării este ca noul număr de telefon mobil să nu figureze ca dată de identificare pentru un alt Contract digital AxFina, la momentul solicitării modificării.

Modificarea parolei secrete

Clientul poate proceda la modificarea Parolei secrete prin accesarea Serviciului Web/Aplicației Mobile. În cazul în care Clientul și-a uitat parola secretă utilizată la înregistrare, are posibilitatea de a solicita o nouă parolă printr-un link dedicat aflat pe platforma de înregistrare a Serviciului web/Aplicației mobile.

Rezilierea Contractului digital

Rezilierea Contractului digital AxFina de către AxFina RO

AxFina RO are dreptul de a rezilia Contractul digital AxFina încheiat cu Clientul, cu efect imediat, în cazul utilizării necorespunzătoare a oricărui serviciu sau de a anula posibilitatea Clientului de a utiliza serviciul, informând Clientul în același timp și precizând motivele refuzului. Se consideră drept utilizare necorespunzătoare - în mod special, dar nelimitativ - încălcarea intenționată a prevederilor cuprinse în capitolul Dispoziții de siguranță din prezentele Condiții Contractuale Generale. AxFina RO are dreptul să denunțe unilateral, fără motiv, Contractul digital AxFina încheiat cu Clientul, cu un preaviz de 30 de zile. AxFina RO va informa Clientul cu privire la încetarea Contractului digital, conform prezentului punct, prin intermediul canalului de comunicare ales de acesta.

Rezilierea Contractului digital de către Client

Clientul este de acord ca AxFina RO îi va oferi acces la Serviciile digitale AxFina până când Clientul inițiază anularea înregistrării în Serviciul web sau pe Aplicația Mobilă AxFina. Îndeplinirea de către Client a tuturor obligațiilor sale din contractele administrate în cadrul Serviciilor digitale (achitarea datoriilor) nu implică automat rezilierea Contractului digital AxFina. Clientul ia cunoștință de faptul că, urmare a rezilierii Contractului digital AxFina (anularea înregistrării), AxFina RO nu va mai fi în măsură să furnizeze serviciile și funcțiile puse la dispoziție în cadrul Contului său digital (incluzând accesul la documentele electronice).

Dispoziții privind identificarea Clientului

Identificarea Clientului atunci când utilizează Serviciile digitale se va face cu ajutorul adresei unice de e-mail și a parolei secrete aferente Contractului digital AxFina.

III. DISPOZIȚII DETALIATE

Servicii accesibile în cadrul Contractului digital

Clientul poate primi informații despre tranzacțiile general accesibile prin serviciile asigurate în cadrul Contractului digital AxFina, despre modalitățile de utilizare, respectiv despre utilizarea sistemului după cum urmează:

a/ pe site-ul https://app.axfina.com/

b/ din Informarea privind serviciile digitale accesibile pe site-ul https://app.axfina.com/ Aplicația Mobilă AxFina

c/ de la adresa e-mail office@axfina.ro

e/ utilizând serviciul telefonic AxFina RO pentru Clienți

f/ prin punctele aferente din Aplicația mobilă AxFina

Executarea comenzilor plasate prin intermediul Serviciilor digitale

Atunci când utilizează Serviciul de plată digitală AxFina, Clientul va fi redirecționat de pe site-ul https://app.axfina.com/ sau din Aplicația mobilă către site-ul operatorului de servicii de plată electronică în scopul finalizării comenzii. Clientul poate folosi această interfață electronică pentru a introduce datele de identificare și detaliile cardului bancar necesare pentru tranzacție. AxFina RO nu stochează și nu are acces la detaliile cardului Clientului și la alte date de identificare legate de tranzacția de plată, care sunt necesare pentru tranzacție. 

IV. ALTE DISPOZIȚII

Dispoziții de siguranță

Clientul este obligat să nu divulge datele sale personale de autentificare (adresa de e-mail de utilizare exclusivă și parola secretă) și să se asigure că nicio terță parte nu are acces la acestea, respectiv că nicio terță parte nu are acces la Serviciul web AxFina și la Aplicația Mobilă.

În acest scop, sunt strict interzise:

a/ dezvăluirea, punerea la dispoziție sau comunicarea, prin altă modalitate, a informațiilor personale de autentificare către orice terță parte,

b/ cedarea utilizării Serviciului web AxFina sau a Aplicației Mobile unei terțe părți,

c/  instalarea de aplicații de acces la distanță pe orice dispozitiv utilizat pentru a accesa Serviciul web,

d/ cedarea dispozitivului destinat utilizării Serviciului web AxFina sau a Aplicației mobile către o terță parte sau lăsarea nesupravegheat, înainte de deconectarea de la serviciu, sau omiterea blocării de siguranță a dispozitivului,

e/ activarea autentificării cu amprentă digitală pentru o altă persoană pe dispozitivul mobil folosit la utilizarea Aplicației mobile,

f/ utilizarea Serviciului web pe dispozitive publice, aflate în afara controlului Clientului sau pe dispozitive puse la dispoziția Clientului de către o terță parte.

Clientul trebuie să notifice neîntârziat AxFina RO, prin canalele sale de contact, în următoarele cazuri:

a/ și-a pierdut datele de identificare sau se teme că acestea au fost divulgate unei terțe părți neautorizate,

b/ în cazul pierderii sau furtului telefonului mobil sau al cartelei SIM asociate numărului de telefon mobil înregistrat în Contractul digital AxFina, sau dacă există temerea că o terță parte ar fi putut avea acces la acesta,

c/ în cazul unei tranzacții neautorizate, înregistrată în evidențele AxFina RO,

Cel târziu în același timp cu notificarea menționată mai sus, Clientul este obligat, la alegere: 

a/ să modifice sau să dezactiveze Parola secretă

b/ să anuleze înregistrarea dispozitivului destinat Contractului digital AxFina sau Aplicației Mobile, așa cum se specifică în prezentele Condiții Contractuale Generale, în același timp cu notificarea, sau să solicite AxFina RO să facă acest lucru.

În plus față de cele de mai sus, Clientul este obligat, în vederea utilizării în siguranță a Serviciului web AxFina și a Aplicației Mobile, să păstreze în siguranță datele sale de autentificare, să se comporte în mod adecvat situației, și în special:

a/ să utilizeze Serviciile web într-un mediu software cu licență legală.

b/ să utilizeze la dispozitivul informatic, respectiv dispozitivul mobil folosit pentru accesarea Serviciilor web, componente soft susținute de producător și din cea mai recentă generație accesibilă.  

c/ să se asigure că dispozitivul informatic sau dispozitivul mobil utilizat pentru a accesa Serviciul web și Aplicația mobilă dispune cel puțin de o protecție antivirus de bază.

 d/ să evite, în timpul navigării pe internet, vizitarea unor site-uri ostile (malicious websites), dăunătoare sau considerate riscante, inclusiv a unor site-uri menționate în așa-numitele cereri de phishing.

e/ să interzică, în orice moment, terților să instaleze propriile software/aplicații sau software/aplicații necunoscute Clientului pe dispozitivul de calcul sau pe dispozitivul mobil utilizat pentru a accesa Serviciul web și Aplicația Mobilă.

f/ să se asigure că instalează numai software/aplicații pe dispozitivul informatic sau mobil utilizat pentru a accesa Serviciul web și Aplicația Mobilă, cu a căror funcționare și funcționalitate este familiarizat și care, cu siguranță, nu permit accesul unor terțe părți la dispozitivul informatic sau mobil.

g/ să acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că Parola temporară sau mesajul push transmis prin SMS nu este divulgat unei terțe părți.

Atât Clientul, cât și AxFina RO au obligația respectării stricte și îndeplinirii condițiilor necesare identificării în siguranță a Clientului, prevăzute în prezentele Condiții Contractuale Generale și publicate pe site-ul https://app.axfina.com/.

În cazul unei suspiciuni de abuz în legătură cu Serviciile digitale AxFina, AxFina RO are dreptul de a suspenda accesul la servicii, cu notificarea Clientului. În acest caz, suspendarea poate fi anulată exclusiv după consultarea cu Clientul și la cererea scrisă a acestuia. AxFina RO nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu adus Clientului ca urmare a suspendării serviciilor legate de Codul de identificare indicat.

Răspunderi

AxFina RO este exonerată de orice răspundere în cazul în care daunele au fost cauzate de Clientul care a acționat în mod fraudulos sau cu intenție sau din neglijență gravă, respectiv

a/ folosind serviciile cu nerespectarea Contractului digital;

b/ nu a acționat într-un mod rezonabil pentru a păstra în siguranță datele personale de autentificare necesare pentru a utiliza Serviciile digitale; sau

c/ nu a notificat AxFina RO imediat după descoperirea oricărei utilizări neautorizate a Serviciilor digitale sau a oricărei pierderi de posesie a datelor personale necesare pentru utilizarea Serviciilor digitale, sau a oricărui alt eveniment cuprins în obligațiile sale de raportare.

AxFina RO va considera ca reprezentând o încălcare intenționată sau din neglijență gravă a Contractului de către Client, în special următoarele:

a/ orice comportament activ sau omisiune din partea Clientului prin care încalcă obligațiile ce îi revin în conformitate cu prezentele Condiții Contractuale Generale privind păstrarea securității Serviciilor digitale AxFina, așa cum se menționează mai sus,

b/ comportamentul Clientului, în urma căruia se obține aprobarea de către un terț a unei tranzacții inițiate de Client prin intermediul unui SMS sau al unui mesaj push, deși conținutul mesajului a fost cunoscut de către Client,

c/ comportamentul Clientului, în urma căruia se obține aprobarea de către un terț a unei înregistrări inițiate de Client, deși conținutul SMS-ului a fost cunoscut de către Client, și, ca urmare, Clientul sau AxFina RO suferă sau poate suferi un prejudiciu.

AxFina RO își rezervă dreptul de a efectua lucrări de întreținere cu o notificare prealabilă, caz în care Serviciile digitale vor fi indisponibile sau vor avea un domeniu de aplicare limitat.

Comenzile plasate prin intermediul Serviciului web sau al Aplicației mobile sunt înregistrate în sistemul informatic al operatorului de servicii de plată cu cardul. Clientul acceptă autenticitatea datelor înregistrate în sistemul electronic al operatorului de servicii de plată cu cardul și, în caz de litigiu, le acceptă ca dovadă atât în privința plasării comenzii, cât și a executării acesteia. Alături de orice alte informații suplimentare disponibile, operatorul de servicii de plată cu cardul utilizează, în special, fișierele jurnal înregistrate în sistemele sale informatice închise pentru a dovedi comportamentul menționat mai sus. Informațiile înregistrate în astfel de fișiere jurnal sunt, printre altele, date colectate prin dispozitivul IT utilizat în timpul comenzii, date privind locul în care a fost inițiată comanda și date de bază legate de comandă (data tranzacției, suma și moneda tranzacției, partea inițiatoare și partea beneficiară).

Servicii accesibile prin telefonul mobil

AxFina RO nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat Clientului de către furnizorii de servicii de telecomunicații utilizați pentru furnizarea serviciilor, inclusiv de către operatorul de telefonie mobilă, sau pentru orice prejudiciu cauzat Clientului din motive imputabile acestora.

În cazul în care, din vina sa, AxFina RO nu a trimis mesajul către operatorul de telefonie mobilă, sau l-a trimis cu un conținut incorect sau eronat, la un alt număr de telefon mobil decât cel furnizat de Client, sau l-a trimis cu întârziere, sau dacă trimiterea sau primirea mesajului a eșuat în totalitate sau parțial din motive imputabile exclusiv AxFina RO, AxFina RO este răspunzătoare pentru daunele reale și dovedite, în conformitate cu normele generale de răspundere civilă.

AxFina RO nu este răspunzătoare pentru daunele reale și dovedite suferite de Client ca urmare a transmiterii mesajelor către un alt număr de telefon mobil decât cel furnizat prin contract către AxFina RO, din orice motiv aflat sub controlul operatorului de telefonie mobilă în timpul furnizării serviciului. 

AxFina RO nu este responsabilă pentru disfuncționalitățile sistemelor furnizorilor de servicii sau pentru modificări ale sistemului care nu sunt notificate în prealabil și la timp de către furnizorii de servicii.

Clientul este răspunzător pentru prejudiciile care rezultă din faptul că nu poate primi mesaje, pe numărul de telefon mobil furnizat de acesta, din motive aflate sub controlul său sau din motive imputabile acestuia, în special:

a/ dacă telefonul mobil sau cartela SIM aferentă acestuia nu mai este în proprietatea Clientului, 

b/ în cazul suspendării, respectiv încetării serviciilor, a blocării dispozitivului și/sau cartelei SIM, 

c/ schimbarea numărului de telefon mobil sau a furnizorului de servicii dacă AxFina RO nu este anunțată despre aceasta în cel mai scurt timp posibil după schimbare,

d/ numărul de telefon mobil nu este disponibil din cauza utilizării necorespunzătoare a telefonului mobil, a cartelei SIM sau a altor echipamente suplimentare,

e/ în cazul în care telefonul mobil este distrus, scos din uz, oprit sau indisponibil din alte motive.

Perioada de valabilitate a mesajelor SMS trimise la numărul de telefon mobil furnizat de Client este de ...., după care mesajele care nu pot fi trimise, din cauza imposibilității de accesare a numărului de telefon mobil furnizat de Client în formularul de înregistrare (astfel cum a fost modificat ulterior, după caz), indiferent de motiv, vor fi șterse.

În cazul indisponibilității, din orice motiv, a numărului de telefon mobil furnizat de Client, operatorul de telefonie mobilă are obligația de a retransmite mesajul AxFina RO până la momentul menționat mai sus.

AxFina RO nu va fi răspunzătoare față de Client pentru funcționarea preconizată a Aplicației Mobile sau pentru orice daune rezultate din nefuncționarea Aplicației mobile în cazul în care dispozitivul utilizat de Client este piratat (de exemplu, dispozitive iPhone și iPad, supuse procesului de jailbreaking și dispozitive Android supuse operațiunii de rooting).

Reclamații

Clientul poate depune reclamații în legătură cu comenzile din cadrul Serviciilor digitale

a/ prin mesaj trimis la adresa de e-mail office@axfina.ro,

c/ prin intermediul serviciului telefonic pentru Clienți al AxFina RO,

d/ prin scrisoare expediată la adresa poștală a AxFina RO (București, Calea Văcărești nr.391, etaj 2, unitatea 01.C.15, sector 4, România).

Clientul are cunoștință despre faptul că datele furnizate în cadrul Serviciului web și Aplicației mobile AxFina sunt salvate și stocate electronic de către AxFina RO. Clientul acceptă autenticitatea datelor înregistrate în sistemul informatic al AxFina RO și le acceptă ca dovadă în cazul unui litigiu.

AxFina RO primește și înregistrează toate plângerile referitoare la Serviciile digitale AxFina. Plângerile sunt investigate și soluționate în conformitate cu dispozițiile legale relevante.

Taxe, cheltuieli

AxFina RO poate percepe taxe pentru utilizarea Serviciilor digitale în cuantumul menționat în Informarea privind serviciile digitale accesibile pe site-ul https://app.axfina.com/ Aplicația Mobilă AxFina.

Clientul ia cunoștință de faptul că AxFina RO va percepe o taxă pentru mesajele trimise prin intermediul mesageriei digitale la valoarea stabilită în Informarea privind serviciile digitale accesibile pe site-ul https://app.axfina.com/ Aplicația Mobilă AxFina.

SMS-urile de bun venit și mesajele trimise în scop informativ (de exemplu, mesaje storno, mesaje trimise privind erori în funcționarea sistemului) și mesajele de marketing nu sunt taxate de AxFina RO.

AxFina RO are dreptul de a modifica unilateral tarifele și taxele aplicabile la momentul încheierii Contractului digital AxFina în detrimentul Clientului, în cazul în care condițiile sau circumstanțele prevăzute în secțiunea „Modificări ale Condițiilor contractuale generale” permit acest lucru.

AxFina RO este obligată să publice orice modificări ale tarifelor Contractului digital în Informarea privind serviciile digitale accesibile pe site-ul https://app.axfina.com/ Aplicația Mobilă AxFina, cu 2 luni înainte de intrarea în vigoare a acestora.

În cazul în care Clientul nu face niciun comentariu sau obiecție în perioada cuprinsă între data publicării și data intrării în vigoare (perioada de notificare), AxFina RO va considera că modificarea este acceptată de către Client. În cazul în care Clientul reziliază Contractul în timpul perioadei de preaviz, Contractul continuă să se aplice în condițiile sale inițiale până la expirarea perioadei de preaviz.

AxFina RO poate, din motive de politică comercială, să aplice tarife și taxe mai avantajoase pentru Client, cum ar fi scutiri periodice de taxe, în plus față de modificările automate ale taxelor și tarifelor.

Modificarea Condițiilor Contractuale Generale

AxFina RO are dreptul de a modifica unilateral prezentele Condiții Contractuale Generale și celelalte clauze contractuale, în cazuri justificate de

a/ o modificare, introducere, intrare în vigoare, devenire definitivă sau abrogare a unei legi, a unui act de drept public, a unui act al Uniunii Europene, a unei decizii sau a unui ordin judecătoresc sau administrativ, a unei recomandări sau a unei orientări, sau a schimbării interpretării de către o autoritate sau o instanță, privind o dispoziție care reglementează raportul juridic dintre părți care face obiectul prezentelor Condiții Contractuale Generale, sau

b/ o modificare a legislației, a reglementărilor băncii centrale sau a altor reglementări obligatorii pentru AxFina RO, o creștere a obligațiilor de plată a sarcinilor publice (de exemplu, impozite) ale creditorului, o modificare a normelor de provizionare obligatorie, sau 

c/ o modificare a costurilor de finanțare ale AxFina RO, a costurilor AxFina RO suportate de terți și certificate în legătură cu serviciile furnizate Clientului, sau

d/ introducerea, punerea la dispoziția Clientului, încetarea sau indisponibilitatea pentru Client a unor noi servicii, instrumente financiare sau tranzacții care fac obiectul Condițiilor Contractuale Generale, sau 

e/ o modificare adoptată de către o persoană implicată în prestarea serviciului, executarea tranzacției, sau operarea instrumentului financiar, după caz, care să justifice modificarea Condițiilor Contractuale Generale.

AxFina RO are dreptul de a modifica unilateral prezentele Condiții Contractuale Generale în funcție de modificările politicii sale de afaceri și a politicii sale de produse.

Un amendament reprezintă o modificare a oricărei dispoziții din Condițiile Contractuale Generale - inclusiv a Contractului digital AxFina - adăugarea de noi dispoziții la Condițiile Contractuale Generale, abrogarea anumitor dispoziții sau abrogarea în întregime a Condițiilor Contractuale Generale și introducerea de noi Condiții Contractuale Generale.

AxFina RO atrage atenția Clientului și îi recomandă cu insistență să urmărească în permanență orice modificare a Condițiilor Contractuale Generale și textul în vigoare al acestora.

AxFina RO va publica orice modificare a Condițiilor Contractuale Generale pe site-ul AxFina RO și în Informarea privind serviciile digitale accesibilă pe site-ul https://app.axfina.com/ Aplicația Mobilă AxFina, cu cel puțin 2 luni înainte de intrarea în vigoare a modificării.

În cazul în care Clientul nu face niciun comentariu sau obiecție în perioada cuprinsă între data publicării și data intrării în vigoare, AxFina RO va considera că modificarea este acceptată de către Client.

Protecția datelor

Informații detaliate privind gestionarea datelor de către AxFina RO, în calitate de operator de date cu caracter personal în legătură cu Serviciile digitale și ofertele de marketing direct aferente, sunt prezentate în Nota de informare privind confidențialitatea datelor. Informarea privind confidențialitatea datelor poate fi accesată prin Aplicația Mobilă, precum și pe site-ul https://app.axfina.com/.

Intrare în vigoare

Prezentele Condiții Contractuale Generale intră în vigoare în data de 5.06.2023.